Program

1. Chceme podporovat české sportovce, handicapované osoby a děti.

2. Chceme, aby se během následujících pěti let stala ČR jedním z 10 rozhodujících členů EU.

3. Chceme zjednodušit a zintenzivnit spolupráci na poli vzdělávání, vědy a kultury.

4. Chceme významně prohloubit spolupráci s našimi sousedy, a to prakticky, nejen ve formě diplomatických jednání.

5. Chceme sjednotit železniční dopravu v EU tak, aby byla profitabilní a nahradila zásadním způsobem kamionovou dopravu.